Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου 2011

«Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας» στη Λειβαδιά


Η Πράξη «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) του ΕΣΠΑ (2007-2013), διοργανώνει "Εβδομάδα Επιχειρηματικότητας" από τις 14 μέχρι τις 18 Νοεμβρίου 2011 στην Αίθουσα 1 του Τμήματος Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης στη Λειβαδιά. Σύμφωνα με το πρόγραμμα θα αναπτυχθούν εισηγήσεις σε σεμιναριακή διαδικασία που αφορούν σε ζητήματα καίριου και πρακτικού ενδιαφέροντος για τη λειτουργία και την ανάπτυξη μίας επιχειρηματικής δραστηριότητας, καθώς και στην εφαρμογή νέων και καινοτόμων δράσεων στο σύγχρονο επιχειρείν. Η Πράξη «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) του ΕΣΠΑ (2007-2013), διοργανώνει "Εβδομάδα Επιχειρηματικότητας" από τις 14 μέχρι τις 18 Νοεμβρίου 2011 στην Αίθουσα 1 του Τμήματος Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης στη Λειβαδιά. Σύμφωνα με το πρόγραμμα θα αναπτυχθούν εισηγήσεις σε σεμιναριακή διαδικασία που αφορούν σε ζητήματα καίριου και πρακτικού ενδιαφέροντος για τη λειτουργία και την ανάπτυξη μίας επιχειρηματικής δραστηριότητας, καθώς και στην εφαρμογή νέων και καινοτόμων δράσεων στο σύγχρονο επιχειρείν.Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην κυρία Βασιλική Βαμβακά, τηλέφωνο 22610-26558, e-mail: v.vamvaka@ucg.gr.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

www.endelfoisonline.gr