Πέντε κούκοι, την φέρνουν την Άνοιξη!

Mουσική εκδήλωση με τον Πάνο Κιάμο στις 25 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Ορχομενού

Σάββατο, 19 Αυγούστου 2017

Στις 22 και 23 Αυγούστου γιορτάζει με το μοναστηριακό τυπικό η Παναγία η Σκριπού χοροστατούντος του Ορχομένιου Μητροπολίτη Κυδωνιών κκ. ΑθηναγόρουΈχουμε Δημοτικό Συμβούλιο...

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

( 15ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017)
Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε  συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου την Δευτέρα 21 Αυγούστου   2017 και ώρα 7.00 μ.μ.  στο Δημοτικό Κατάστημα Ορχομενού , σύμφωνα με  τις διατάξεις του άρθρου  67 του Ν. 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της  Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης – Πρόγραμμα  Καλλικράτης για  συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:


 Θέμα 1ο : Έγκριση της υπ΄αριθμ. 223/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για τροποποίηση προϋπολογισμού , του  τεχνικού προγράμματος και του επιχειρησιακού προγράμματος έτους 2017. 
(Εισηγητής: κ. Γεώργιος Κανέλλης, λογιστής του Δήμου)

 Θέμα 2ο : Έγκριση της υπ΄αριθμ. 241/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για τροποποίηση προϋπολογισμού , του  τεχνικού προγράμματος και του επιχειρησιακού προγράμματος έτους 2017. 
(Εισηγητής: κ. Γεώργιος Κανέλλης, λογιστής του Δήμου)

 Θέμα 3ο : Έγκριση της υπ΄αριθμ. 229/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Β΄ Τριμήνου του Δήμου Ορχομενού έτους 2017.
(Εισηγητής : κ. Γεώργιος Κανέλλης, λογιστής του Δήμου)

 Θέμα 4ο : Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσού 1.011,41€ στην δικαιούχο Ευθυμίου Παναγιώτα του Μιχαήλ.
(Εισηγήτρια : κ. Σκαγιάκου Βαρβάρα , εντεταλμένη Δ.Σ. για οικονομικά θέματα)

 Θέμα 5ο : Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσού 184,69€ στον δικαιούχο Βασιλείου Γεώργιο του Ιωάννη.
(Εισηγήτρια : κ. Σκαγιάκου Βαρβάρα , εντεταλμένη Δ.Σ. για οικονομικά θέματα)


 Θέμα 6ο : Έγκριση υλοποίησης από ιδιώτη εργολάβο, της υπηρεσίας φύλαξης του Κ.Ε.Λ (Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων) , λόγω αδυναμίας υλοποίησης της με ίδια μέσα του Δήμου Ορχομενού και τρόπου ανάθεσής της.
(Εισηγητής : κ. Νταβαλούμης Ιωάννης, Αντιδήμαρχος)

 Θέμα 7ο : Έγκριση υλοποίησης από ιδιώτη εργολάβο της υπηρεσίας « Αποκομιδή και μεταφορά των οικιακών απορριμμάτων του Δήμου Ορχομενού» , διάρκειας 2,5 μηνών από 16-10-2017 έως 31-12-2017, λόγω αδυναμίας να υλοποιηθεί με ίδια μέσα του Δήμου και τρόπου ανάθεσης. 
(Εισηγητής : κ. Νταβαλούμης Ιωάννης, Αντιδήμαρχος)

 Θέμα 8ο : Λήψη απόφασης  για την εκχώρηση αρμοδιότητας προς τον Περιφερειακό ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. για την υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση « Εξοπλισμού και διαχείριση δράσεων διαλογής στη πηγή» και εξουσιοδότηση του Περιφερειακού ΦοΔΣΑ  να υποβάλει πρόταση για λογαριασμό του Δήμου για χρηματοδότηση των προαναφερόμενων δράσεων και να προβεί σε κάθε απαιτούμενη σχετική ενέργεια.
(Εισηγητής : κ. Νταβαλούμης Ιωάννης, Αντιδήμαρχος)

 Θέμα 9ο : Χορήγηση ή μη παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου « Επισκευή κλειστού γυμναστηρίου Λυκείου Ορχομενού Δήμου Ορχομενού».
(Εισηγητής : κ. Νταβαλούμης Ιωάννης, Αντιδήμαρχος)

 Θέμα 10ο : Έγκριση πρωτόκολλων οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 Ν. 4412/2016.
(Εισηγήτρια : κα Χαρίκλεια Δούμα, προϊσταμένη τμήματος  Π/Υ – Λογιστηρίου Προμηθειών & Περιουσίας )

 Θέμα 11ο : Αποδοχή ποσού 4.725,00€ από επιστροφή του αρχικού κεφαλαίου συμμετοχής του Δήμου μας , στην εταιρεία ΔΕΠΟΔΑΘ ΑΕ η οποία συγχωνεύτηκε στο Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας στα πλαίσια εφαρμογής των αρ. 13-16 του Ν. 4071/2012. 
(Εισηγητής : κ. Νταβαλούμης Ιωάννης, Αντιδήμαρχος)

 Θέμα 12ο : Ορισμός εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου και αναπληρωτή εκπρόσωπου του Δήμου μας για την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση του Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.
(Εισηγητής : κ. Νταβαλούμης Ιωάννης, Αντιδήμαρχος)

 Θέμα 13ο : Διοργάνωση Πολιτιστικών εκδηλώσεων 2017 
(Εισηγητής : κ. Καραβαγγέλη Βασιλική, Αντιδήμαρχος)

 Θέμα 14ο : Λήψη απόφασης για την υπ΄αριθμ. 8539/7-8-2017 αιτήσεως των κατοίκων ( εκλογέων) της Τ.Κ. Ακραιφνίου.
(Εισηγητής : κ. Λουκάς Υπερήφανος  , Δήμαρχος)


Ο Πρόεδρος

ΛΑΜΠΡΟΣ  ΑΡΙΣΤ.  ΡΟΔΗΣ 

Στις 28 και 29 Αυγούστου πανηγυρίζει ο Ι. Ν. Αγίου Ιωάννου Νέου Κοκκίνου

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΘΗΒΩΝ ΚΑΙ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ 
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 
ΝΕΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Μαζί με τις θερμές ευχές μας δεχθείτε και την πρόσκλησή μας για την συμμετοχή σας στις λατρευτικές εκδηλώσεις που θα γίνουν στον Ιερό μας Ναό με την ευκαιρία της εορτής της Αποτομής της Τιμίας Κεφαλής ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

Πρόγραμμα Εορτής

  • Δευτέρα 28-8-17 7:00 μ.μ. Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός με Αρτοκλασία και Κήρυγμα και στη συνέχεια η Περιφορά της Ιεράς Εικόνας.
  • Τρίτη 29-8-17 7:15 π.μ.`Όρθρος και Πανηγυρική Θεία Λειτουργία με Αρτοκλασία.


Η παρουσία σας θα προσθέσει χαρά στη χαρά μας και δύναμη στις προσευχές μας. 

Στον Εσπερινό της γιορτής μας θα ψάλλει ο Αντώνιος Τσαρουχάς με τμήμα της χορωδίας του συλλόγου Ιεροψαλτών Θηβών ο Ευαγγελιστής Λουκάς. 

Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο

«Της ήττας τα τοπία»: Μια νέα κυκλοφορία με τη φωνή του Γάννη Λεκόπουλου και τους στίχους του Ηλία Μάστορη"Eλιωσε και αυτή η γομολάστιχα σβήνοντας το μπλε του ουρανού"... 


Στίχοι: Ηλίας Μάστορης
Μουσική: Αντώνης Παπαγγελής
Ερμηνεία: Γιάννης Λεκόπουλος
Δίσκος: Τα βελούδινα σκοτάδια (Μετρονόμος 2017)

Συνεδριάζει το ΔΣ του Δήμου Θηβαίων...

Σας καλούμε όπως προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του παλαιού Δημοτικού Καταστήματος του Δ.Θηβαίων, (Παλαιό Δημαρχείο οδός Πινδάρου & Οιδίποδος) στις   22 Αυγούστου 2017  ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 14:00  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.  

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ. ΚΟΚΟΝΤΙΝΗΣ

ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΣΤΙΣ  22-08-2017  ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ 
ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. :    17939/18-8-2017                  
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  (Άρθρο 65 & 67   Ν. 3852/10) 1ο. 5η Αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού οικ.έτους 2017(Σχετ. η υπ’ αριθ. 363/2017 απόφαση Οικον.Επιτροπής).

2ο. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης της επιτροπής για τη διάθεση και  έκδοση αδειών σε εμπόρους που θα συμμετέχουν στην εμποροπανήγυρη της Δ.Κ. Θήβας, έτους 2017.

3ο. Λήψη απόφασης για την υπογραφή παράτασης της σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Απόκτηση και διαμόρφωση ελεύθερων Κοινόχρηστων Χώρων και Διατηρητέων Κτιρίων στις πόλεις 2013» του Πράσινου Ταμείου για την πράξη με τίτλο : «Απόκτηση Νερόμυλου Αγίων Θεοδώρων στο Δήμο Θηβαίων».

4ο. Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δ.Θηβαίων και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την πράξη «Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου της Κρήνης του Οιδίποδα στην πλατεία Αγίων Θεοδώρων του Δήμου Θηβαίων» στο πλαίσιο της ΣΑΕΠ 766 στο ΠΔΕ 2017 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

5ο. Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Θηβαίων.

6ο. Ορισμός Μηχανισμού Πιστοποίησης Εκτέλεσης της ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» πράξης με τίτλο «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Θηβαίων».

7ο. Υλοποίηση με ίδια μέσα του Υποέργου με Α/Α (1) «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών : Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Θηβαίων» της ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» πράξης με τίτλο «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Θηβαίων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS): 5002166.

8ο. Ορισμός υπόλογου διαχειριστή της ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» πράξης με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θηβαίων»

9ο. Ορισμός Μηχανισμού Πιστοποίησης Εκτέλεσης της ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» πράξης με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θηβαίων».

10ο. Υλοποίηση με ίδια μέσα του Υποέργου με Α/Α (1) «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θηβαίων με λειτουργία Παραρτήματος Κέντρου Ένταξης Μεταναστών» της ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Στερεά Ελλάδα 2014-2020" Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θηβαίων»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS):5002825.

11ο. Λήψη απόφασης για τον ορισμό τακτικού και αναπληρωματικού μέλους του Δ.Σ. που θα συμμετέχει στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων του Δ.Σ. του Φο.Δ.Σ.Α. που θα πραγματοποιηθεί στις 6-9-2017.

12ο. Έγκριση της υπ’ αριθ. 147/2017 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «Δημοτικός Οργανισμός Θήβας» (Δ.Ο.Θ.), η οποία αφορά την β’ αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ.έτους 2017, αυτού.

13ο. Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο : «Επισκευή και συντήρηση παλαιού Κοινοτικού Καταστήματος Τ.Κ. Μουρικίου».

14th. Επικαιροποίηση μελέτης με τίτλο : «Κατασκευή παιδικής χαράς πλατείας Δήμου Θηβαίων». 

15ο. Επικαιροποίηση μελέτης με τίτλο : «Βελτίωση και αναβάθμιση κεντρικής πλατείας Τ.Κ. Μελισσοχωρίου του Δήμου Θηβαίων».

16ο. Έγκριση χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στον κ. Τζουμανέκα Χρήστο του Παναγιώτη, κάτοικο Δημοτικής Κοιν. Θήβας Δ.Θηβαίων.

17ο. Έγκριση χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στον κ. Τζουμανέκα Γεώργιο  του Παναγιώτη, κάτοικο Δημοτικής Κοιν. Θήβας Δ.Θηβαίων.

18ο. Αποδοχή πίστωσης ποσού 92.610,00€ από το ΥΠ.ΕΣ. που αφορά 1η – 2η τακτική επιχορήγηση 2017 για την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (πρώην ΣΑΤΑ).

Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και με λαμπρότητα ο εορτασμός της Θεοτόκου στη Θήβα


Παρουσία της Α.Ε. Προέδρου της Δημοκρατίας κυρίου Προκόπιου Παυλόπουλου εορτάστηκε  η Κοίμησης της Υπεραγίας Θεοτόκου, στον Ιερό Ναό “Μεγάλης Παναγίας-Αγίου Δημητρίου” της ιστορικής πόλης των Θηβών,  μετά από πρόσκληση του Μητροπολίτη  Θηβών και Λεβαδείας κ.κ. Γεώργιου, του Δημάρχου Θηβαίων κ. Σπύρου Νικολάου και του Εφημέριου του Ναού π. Γεώργιου, στο πλαίσιο των  εορταστικών εκδηλώσεων των 150 χρόνων από εγκαίνια του εν λόγω μνημειακού ναού.

Η παρουσία του Προέδρου αποτέλεσε εξαιρετική τιμή και προσέδωσε τη δέουσα σημασία, σε ένα από τα σπουδαιότερα θρησκευτικά και πολιτιστικά μνημεία της περιοχής. 

Το απόγευμα της Δευτέρας 14 Αυγούστου τελέσθηκε πανηγυρικός πολυαρχιερατικός εσπερινός, όπου χοροστάτησε ο Μητροπολίτης Σουηδίας κ. Κλεόπας, ενώ συγχοροστάτησαν ο Μητροπολίτης, Κυδωνιών κ. Αθηναγόρας, ο Επίσκοπος Ανδίδων κ. Χριστόφορος και ο ποιμενάρχης μας Μητροπολίτης Θηβών και Λεβαδείας κ. Γεώργιος. Ακολούθησε η λιτάνευση της Θαυματουργής Εικόνος της Μεγάλης Παναγίας, έργο κατά την παράδοση του Ευαγγελιστή Λουκά.

Ανήμερα της εορτής, 15 Αυγούστου, τελέστηκε με λαμπρότητα η πανηγυρική Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του  Μακαριώτατου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου, ενώ συλλειτούργησαν οι Μητροπολίτες Ναυπάκτου κ. Ιερόθεος, Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος, Ιλίου κ. Αθηναγόρας, Κυδωνίων κ. Αθηναγόρας, Σουηδίας κ. Κλεόπας, Καρπενησίου κ. Γεώργιος, και οι Επίσκοποι Ανδίδων κ. Χριστοφόρος και Μεθώνης κ. Κλήμης.  
Στις εορταστικές εκδηλώσεις ανήμερα της μεγάλης εορτής παρέστησαν, εκ μέρους της Κυβέρνησης ο Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Τέρενς Κουίκ, η Γενική Γραμματέας Τουρισμού κα Ευρυδίκη Κουρνέτα,  Βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου,  ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας,  ο Διοικητής ΑΣΔΥΣ ως εκπρόσωπος των Ενόπλων Δυνάμεων, Δήμαρχοι, Περιφερειακοί, Δημοτικοί και Τοπικοί Σύμβουλοι, εκπρόσωποι  Σωμάτων Ασφαλείας, Ενόπλων Δυνάμεων, Τοπικών Φορέων και Συλλόγων και χιλιάδες πιστοί.

Μετά το πέρας του εκκλησιαστικού εορτασμού ακολούθησε  γεύμα προς τιμήν του Προέδρου της Δημοκρατίας, κατά το οποίο ο Δήμαρχος Θηβαίων επέδωσε στην Α.Ε.  τιμήν ένεκεν και ως ελάχιστο οφειλόμενο χρέος προς τον Πρώτο Πολίτη της χώρας μας, πλακέτα στην οποία απεικονίζονταν ο ιδρυτής της Θήβας, Κάδμος και τον ευχαρίστησε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης και την υψηλή παρουσία του, καθώς επίσης και τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος στον οποίο, λόγω της συμπλήρωσης 50 χρόνων ιερατικής διακονίας, του ευχήθηκε υγεία και δύναμη για να συνεχίσει το έργο που έχει αναλάβει. 

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι οι εορταστικές εκδηλώσεις στον Ι.Ν. Μεγάλης Παναγίας Θηβών μεταδόθηκαν ζωντανά  από τη Δημόσια Τηλεόραση, ΕΡΤ1 και ΕΡΤ2 και τις παρακολούθησαν εκατομμύρια τηλεθεατές.


Μάθε για τις νέες ειδικότητες στο ΙΕΚ ΘήβαςΕπιστολή του Προέδρου της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλη προς τον υπουργό Περιβάλλοντος Γ. Σταθάκη για την απόφαση επιβολής ενιαίας υποχρεωτικής τιμολόγησης του νερού σε όλη τη χώρα

Διευκρινίσεις σχετικά με την απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων να επιβάλλει ενιαία υποχρεωτική τιμολόγηση του νερού σε όλη τη χώρα, χωρίς να λαμβάνεται υπ’ όψιν κανένα κριτήριο και καμία τοπική ιδιαιτερότητα, ζητεί ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης, με σχετική επιστολή που απέστειλε στον υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Πρόεδρο της Επιτροπής Γ. Σταθάκη.
Ειδικότερα, με δεδομένη τη σοβαρότητα του ζητήματος ο κ. Πατούλης επισημαίνει πως η ΚΕΔΕ η οποία συμμετέχει στο Εθνικό Συμβούλιο Υδάτων ζητά απαντήσεις στα εξής ερωτήματα:
1) Εάν υπήρξε οποιαδήποτε διαβούλευση ή σχετική γνωμοδότηση του Εθνικού Συμβουλίου Υδάτων στο οποίο μετέχουμε, πριν την έκδοση της απόφασης της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων.
2) Εάν υπήρξε οποιαδήποτε πρόταση-εισήγηση στο ζήτημα της ενιαίας τιμολογιακής πολιτικής του νερού από οποιοδήποτε Δημοτικό Συμβούλιο ή άλλο φορέα (ΕΥΔΑΠ Αθήνα ή ΕΥΑΘ Θες/νίκη).
3) Εάν πριν την έκδοση της ισοπεδωτικής όπως φαίνεται αποφάσεως για ενιαία τιμολόγηση του νερού έχει προηγηθεί κάποια μελέτη ανά Δήμο ή Περιφέρεια για τους τοπικούς υδάτινους πόρους
4) Εάν ελήφθησαν υπόψιν οι τοπικές ιδιαιτερότητες (νησιωτικοί Δήμοι με αυξημένη τουριστική κίνηση) οι οποίοι προσφεύγουν σε αφαλάτωση του νερού με δικές τους εγκαταστάσεις
5) Με ποια κριτήρια επελέγη η μέθοδος της ενιαίας τιμολόγησης και αν προβλέπεται το κόστος συντήρησης και δημιουργίας εγκαταστάσεων μεταφοράς νερού να μετακυλισθεί στους καταναλωτές κατοίκους-δημότες
6) Εάν πρόκειται να σταματήσει η κρατική επιδότηση νησιωτικών κυρίως Δήμων που προβαίνουν σε αφαλάτωση του νερού και σε ποιον θα μετακυλισθεί το κόστος αυτό

Καταλήγοντας, ο κ. Πατούλης υπογραμμίζει πως η εν λόγω απόφαση η οποία ελήφθη χωρίς να έχει προηγηθεί σχετική διαβούλευση, θα οδηγήσει σε υπέρμετρη αύξηση της τιμής του νερού που σε περίοδο μεγάλης οικονομικής κρίσεως, όπως αναφέρει, είναι αδύνατον να υλοποιηθεί και σημειώνει χαρακτηριστικά: «Αναμένουμε απαντήσεις ως προς τα ερωτήματα που απορρέουν. Με τη ρητή επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός μας».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΚΕΔΕ με την από 16.08.2017 επιστολή της, υπέβαλε σειρά ερωτημάτων σχετικά με το περιεχόμενο και τις επιπτώσεις της με αριθμό 135275/22.05.2017 απόφασης της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων.
Η απάντηση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καταρχάς μας εξέπληξε, καθόσον ήταν άκρως επιθετική, και δεν είναι σύμφωνη με τη μέχρι τώρα συνεργασία του ίδιου τόσο με την ΚΕΔΕ όσο και με όλους τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αφού και ο ίδιος έχει υπηρετήσει το θεσμό της Αυτοδιοίκησης για πολλά χρόνια.
Μετά την απάντηση του Υπουργού στα κατ’ ιδίαν ερωτήματα που έθεσε η ΚΕΔΕ με την από 16.08.2017 επιστολή της φαίνεται ότι οι κοινοί κανόνες τιμολόγησης και κοστολόγησης του ύδατος δεν αποτελούν επιβολή ενιαίας τιμής του νερού πανελλαδικά, αλλά οι κανόνες που τέθηκαν έχουν ως βασικό όρο τη βιωσιμότητα των ΔΕΥΑ και την προσαρμογή της σχετικής νομοθεσίας με την ευρωπαϊκή Οδηγία. Επίσης, για τους νησιωτικούς Δήμους φαίνεται ότι προωθείται ευρύ πρόγραμμα υποδομών αφαλάτωσης, η δε μεταφορά νερού στους Δήμους αυτούς θα συνεχίζει να αποτελεί υποχρέωση και δέσμευση της Πολιτείας.

Μας ικανοποιεί, δε, το γεγονός ότι στους κανόνες τιμολόγησης και κοστολόγησης προβλέπονται κοινωνικά τιμολόγια που θα αφορούν τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες. Η ΚΕΔΕ, και γενικότερα η Τοπική Αυτοδιοίκηση, με γνώμονα πάντοτε ότι το νερό αποτελεί κοινωνικό αγαθό σε συνδυασμό με το Σύνταγμα που στα άρθρα 5 παρ. 5 και 21 παρ. 3 κατοχυρώνει, αφενός, το δικαίωμα της προστασίας της υγείας, αφετέρου, την υποχρέωση μέριμνας του Κράτους για την υγεία των πολιτών, επιδιώκει τη συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος, αφού στόχος όλων μας είναι να παραμείνει το νερό κοινωνικό αγαθό και να μην υπάρχει υπέρμετρη επιβάρυνση καταναλωτών – «κατοίκων - δημοτών» από τις νέες θεσμικές παρεμβάσεις που έχουν σχέση με την πολιτική υδάτων.

"Δε θα σας περάσει"... απαντά η Δημοτική Αρχή στο Δήμο Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΟΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ
«ΔΕ ΘΑ ΣΑΣ ΠΕΡΑΣΕΙ»

Συνδημότισσες  - Συνδημότες,
Θεωρούμε καθήκον μας να σας ενημερώσουμε για κάποια φαινόμενα που συμβαίνουν στο Δήμο μας και ξεπερνούν τα όρια της Δημοκρατικής Λειτουργίας ενός Δήμου όπως ορίζει το Σύνταγμα.
Την προηγούμενη Τετάρτη, 9 Αυγούστου, είχαμε Δημοτικό Συμβούλιο με αποκλειστικά θέματα την πληρωμή κάποιων επαγγελματιών, δύο υπαλλήλων του Δήμου και των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δεκαπενταύγουστου σε Αράχοβα, Στείρι, Δίστομο.
Αυτό ακριβώς το Δημοτικό Συμβούλιο η παράταξη της μείζονος μειοψηφίας (κος Παντσαντάρας, κος Μίχος, κος Κεφάλας, κος Μπακούρος) με μερικούς από τους γνωστούς αποστάτες επέλεξε να σαμποτάρει απέχοντας σύσσωμη και περιφερόμενη επιδεικτικά στα καφενεία των χωριών. Δηλαδή, Σύμβουλοι από τα ίδια τα χωριά που είχαν τις εκδηλώσεις, υπονόμευσαν τα χωριά τους, τους Συλλόγους αλλά και τους επαγγελματίες των χωριών τους.
Σε αυτό το ατόπημα βέβαια βρήκαν και αμέριστη συμπαράσταση από  τον εκπρόσωπο της Λαϊκής Συσπείρωσης κο Λουκά Ζάκκα, ο οποίος κατά τ’ άλλα κόπτεται για τους εργαζόμενους.
Συνδημότισσες και Συνδημότες,
η εικόνα αυτή στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο είναι προφανές ότι δεν είναι τυχαία.
Συζητούνταν θέματα του Αμβρυσσέα Διστόμου, της «Θεατροφρένειας» του Διστόμου κι έλειπαν οι Σύμβουλοι του Διστόμου κος Ζήσης, κος Οικονόμου, κος Ζάκκας, κος Καστρίτης. Συζητούνταν οι εκδηλώσεις Αράχωβας Στειρίου κι έλειπαν  οι Αραχοβίτες κι ο Στειριώτης Σύμβουλος της Αντιπολίτευσης.
Εμείς δεν ήρθαμε να εκδικηθούμε κανέναν και δεν υιοθετήσαμε ρεβανσιστικές τακτικές ούτε στο θέμα της Κοινωφελούς της Αντίκυρας, ούτε στο θέμα του πάρκινγκ στην Αράχοβα όπου χάρη στις άστοχες ενέργειες του κου Πατσαντάρα χάσαμε πέντε χρόνια, ούτε στην περίεργη εμμονή του κου Πατσαντάρα να διαλύσει την Κοινωφελή Εταιρία του Δήμου, για την οποία, μέχρι πριν από λίγο καιρό, καυχιόταν ότι δούλευε άριστα.
Ο λαός μας επέλεξε να διοικήσουμε τον Δήμο – και σε αυτόν απαντάμε ότι θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Ύπουλα χτυπήματα κάτω από τη ζώνη δε θα ανεχτούμε. Κάποιοι δεν μπορούν να δεχτούν ότι δεν έχουν την εξουσία και απ’ ό,τι φαίνεται δε διδάχτηκαν από τα λάθη τους, για τα οποία τους αποδοκίμασε ο λαός.
Δεχόμαστε λυσσαλέα επίθεση από τα οργανωμένα κέντρα 3 χρόνια τώρα. Αντέχουμε όμως και η ανοχή τελείωσε! Αν κάποιοι ονειρεύονται πτώση της Δημοτικής Αρχής, ας γνωρίζουν ότι ο κόσμος βλέπει – και τιμωρεί.
Ολοκληρώνοντας και δραττόμενοι της ευκαιρίας, θα θέλαμε να συγχαρούμε τους Συλλόγους της περιοχής μας για την επιτυχία των εκδηλώσεων και δηλώνουμε ότι θα είμαστε πάντα στο πλευρό τους.  

Μουσική εκδήλωση στην Επτάλοφο Παρνασσού με Γωγώ Τσαμπά - Τάκη Τσατσαράγκο - Γιώργο Μπαλατσό

Σάββατο 19 Αυγούστου 2017, 22.30
Προαύλιο Δημοτικού Σχολείου Επταλόφου

διοργάνωση: Πολιτιστικός Σύλλογος Αγόριανης


Αντιπρόεδρος στην ΕΣΗΕΑ αναδείχθηκε η Βοιωτή δημοσιογράφος κα Άρια Αγάτσα

Η Βοιωτή δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής, Αριάδνη Αγάτσα, εξελέγη Β΄αντιπρόεδρος της ΕΣΗΕΑ ,  κατά τη συγκρότηση σε σώμα του Διοιηκτικού Συμβουλίου  της Ενώσεως. Στην ψηφοφορία των εκλογών που έλαβαν χώρα 7 και 8 Ιουνίου η Α. Αγάτσα , ήρθε δεύτερη σε σταυρούς μετά την πρόεδρο κυρία Μαρία  Αντωνιάδου. 

"Ευχαριστώ θερμά τους συναδέλφους μου για την εμπιστοσύνη τους. Στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε , οι οποίοι έχουν πλήξει καίρια και τη δημοσιογραφική οικογένεια, θα κάνω ο,τι καλύτερο μπορώ για να ανταποκριθώ σε αυτή την εμπιστοσύνη". Η κυρία Αγάτσα , με τη νέα της ιδιότητα, ταξίδεψε πρόσφατα στο Κατάρ , προκειμένου να υπάρξει συμπαράσταση της ελληνικής πλευράς, στην απειλή που δέχεται ο τηλεοπτικός σταθμός "Αλ Τζατζίρα" , να κλείσει λόγω, διπλωματικής κ ρίσης που έχει ξεσπάσει στις χώρες του κόλπου.Στη Ντοχα διεξήχθη  συνέδριο  με κεντρικό θέμα  «Ελευθερία της Εκφρασης: Αντιμέτωποι με την Απειλή» .
Το Συνέδριο  παρακολούθησαν περισσότεροι από 300 συμμετέχοντες, εκπροσωπώντας 150 οργανώσεις. Διοργανώθηκε από την Εθνική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Κατάρ σε συνεργασία με τη Διεθνή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων και το Διεθνές Ινστιτούτο Τύπου.

Λαϊκό γλέντι στο Ζάππειο της Λιβαδειάς


Τετάρτη, 16 Αυγούστου 2017

Συνάντηση Χορευτικών στις 22 Αυγούστου στη πλατεία Αθάμαντος (Σκριπού) με συνοδεία ζωντανής μουσικής από την ορχήστρα του Θανάση Λάκκα


Πρόγραμμα Στέγασης για οικονομικά αδύναμες φοιτήτριες σε σχολές της Αθήνας από τη ΧΕΝ Ελλάδος


10 Χρόνια Π Τ Ω Ι Α στη Δημοτική Ενότητα Ακραιφνίας

10 Χρόνια από τότε που ο Μορφωτικος Πολιτιστικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος Ακραιφνίου <<ΑΚΡΑΙΦΝΕΙΣ >> διοργανώνει εβδομάδα πολιτιστικών εκδηλώσεων στο Ακραίφνιο με σκοπό να αναδείξει την ξεχασμένη ή ίσως άγνωστη ιστορία του χωριού και τον αρχαίο πολιτισμό του και να δώσει μια πνοη ανανέωσης στους κατοικους του!

Εμείς,τα μέλη του Συλλόγου,σας καλούμε μικρους και μεγάλους και φέτος από 21/08/2017-27/08/2017 να διασκεδάσουμε παρέα ,να παρακολουθήσουμε όλες τις δραστηριότητες που γίνονται κατά την διάρκεια της χρονιάς και να γνωρίσουμε καινούργια πράγματα!!!


Π Τ Ω Ι Α 2017

Ο Ορχομενός στα γιορτινά του για την Υπεραγία Θεοτόκο
Παραμονή και ανήμερα της εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στον ομώνυμο Βυζαντινό Ιερό Ναό της Παναγίας η Σκριπού τελέστηκαν οι λατρευτικές εκδηλώσεις από τον εφημέριο π. Χαράλαμπο με πλήθος κόσμου να συμμετέχει στο εορταστικό κλίμα. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο!   Φωτογραφίες: Άγγελος Χριστοδούλου 

Με το παράσημο του Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά τιμήθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας από τον κκ. Γεώργιο στη Θήβα

 Γράφτηκε από την Όλγα Λαθύρη

Ο Δεκαπενταύγουστος είναι η λαμπρότερη θεομητορική εορτή της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Ο λαός μας τιμά την μετάσταση της Παναγίας από την γη στον ουρανό, τον εναγκαλισμό της Μητέρας με τον αγαπημένο Υιό της.Με λαμπρότητα εορτάστηκε η Κοίμηση της Θεοτόκου στον ναό της Μεγάλης Παναγιάς Θηβών, παρουσία του αρχιεπισκόπου κ. Ιερωνύμου και του προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου. Ο Μητροπολίτης Θηβών και Λεβαδείας τίμησε τον κύριο Παυλόπουλο με την ανώτατη διάκριση, το παράσημο του ιδρυτή της Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά.  Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας βρήκε την ευκαιρία να μιλήσει για τους άρρηκτους δεσμούς μεταξύ εκκλησίας και ελληνικού έθνους. Πηγή www.lamiastar.gr 


 

Στη Θήβα  για τον 15Αύγουστο Ιερώνυμος... από LAMIASTARGR

Φωτογραφίες: Κώστας Μπακογιάννης - Ευρυδίκη Κουρνέτα

Δείτε ολόκληρη τη Θεία Λειτουργία εδώ...

Σάββατο, 12 Αυγούστου 2017

150 έτη γιορτάζει η Θήβα από τα εγκαίνια του Ιερού Ναού Μεγάλης Παναγίας παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και του ΑρχιεπισκόπουΙερά Πανήγυρις Κοιμήσεως Θεοτόκου Ορχομενού

ΙΕΡΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 
ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΚΡΙΠΟΥ ΠΟΛΙΟΥΧΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017 
ΩΡΑ 7:30μ.μ.

ΜΕΓΑΣ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΜΕ ΑΡΤΟΚΛΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΣ.
ΤΡΙΤΗ 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017 ΩΡΑ 7:00 π.μ.
ΕΟΡΤΙΟΣ ΟΡΘΡΟΣ - ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΑΡΤΟΚΛΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΟΡΧΟΜΕΝΟ.

Εκπρόσωπος της Περιφέρειας Στερεάς ο κ. Γιάννης Περλεπές στην τελετή ορκωμοσίας της Δ΄ ΕΣΣΟ 2017 στο ΚΕΥΠ Λαμίας

«Με ιδιαίτερη υπερηφάνεια παρέστην, ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στην τελετή ορκωμοσίας των 280 νεοσυλλέκτων οπλιτών της Δ΄ ΕΣΣΟ 2017, στο ΚΕΥΠ Λαμίας. Αποδίδοντας τιμές, σε αυτούς, που θα αφιερώσουν το σύντομο χρονικό διάστημα της ζωής τους, στην υπεράσπιση της εδαφικής μας ανεξαρτησίας και στη διαφύλαξη των ιερών και οσίων του Έθνους μας. Σε αυτούς που θα ξενυχτούν στις σκοπιές και στα προχωρημένα φυλάκια, για να αισθανόμαστε όλοι εμείς ασφάλεια και σιγουριά». 

Μ` αυτά τα λόγια και μέσα από τη προσωπική του σελίδα στα social media, ο τέως Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Περιφερειακός Σύμβουλος Στερεάς Ελλάδας κ. Γιάννης Περλεπές, σχολίασε τη συμμετοχή του στην τελετή ορκωμοσίας των 280 νεοσυλλέκτων οπλιτών της Δ΄ ΕΣΣΟ 2017, στο ΚΕΥΠ Λαμίας. Στην τελετή χοροστάτησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Φθιώτιδας κος Νικόλαος, ενώ την ημερήσια διαταγή εκφώνησε ο Διοικητής του ΚΕΥΠ Ταξίαρχος Βασίλης Μπέλλος και χαιρετισμό προς τους ορκισθέντες απηύθυνε εκ μέρους του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ) ο δ/ντής του Σ.Υ.Π., Υποστράτηγος Τάσος Τσιάλτας. Πλήθος κόσμου -συγγενείς και φίλοι- βρέθηκαν στη Φθιωτική πρωτεύουσα, προκειμένου να καμαρώσουν τους δικούς τους ανθρώπους, ντυμένους στο χακί.


2ο 3 on 3 Τουρνουά Μπάσκετ Δρυμαίας

Το απόγευμα της 18ης Αυγούστου 2017 σας καλούμε στο Μονοήμερο Τουρνουά Μπάσκετ στο ανοιχτό γήπεδο καλαθοσφαίρισης της Δρυμαίας Φθιώτιδας. 
Υπό το ρυθμό της μουσικής, μικροί και μεγάλοι ξεδιπλώστε το ταλέντο σας στο άθλημα, που αγαπά όλη η Ελλάδα και αναμετρηθείτε με ομάδες γειτονικών χωριών. 

Παρακαλούμε κάντε την εγγραφή της ομάδας σας εγκαίρως για την καλύτερη διαμόρφωση των ομίλων. Η συμμετοχή είναι δωρεάν.

Πληροφορίες και Εγγραφές ομάδων από 3 άτομα και πάνω 
(μέχρι και Tρίτη 15/8/17) στο τηλ: 698 577 6260 

Σας περιμένουμε!

Διοργάνωση: Πολιτιστικός & Εξωραϊστικός Σύλλογος των Απανταχού Δρυμαιωτών

Κοσμοπλημμύρα και φέτος στη «Γιορτή της Πίτας» στη γραφική ΔαύλειαΜια δεκαετία πάει να συμπληρώσει πλέον η «Γιορτή της πίτας» στη γραφική Δαύλεια, μια γιορτή που κατάφερε και φέτος να ζωηρέψει την τοπική κοινωνία και να συγκεντρώσει Αυγουστιάτικα ντόπιους και ξένους επισκέπτες κάτω από τα αιωνόβια πλατάνια της πλατεία των Αγίων Αναργύρων, όπου όλοι διασκέδασαν με τη δημοτική ορχήστρα του Λάμπρου Σκάρλα, του Τ. Τσατσαράγκου και της Π. Πλακιά. Ένας θεσμός που ξεκίνησε από το Σύλλογο Γυναικών Δαύλειας και συνεχίζεται όλα αυτά τα χρόνια με μεγάλη επιμέλεια και περισσή φροντίδα από τα δραστήρια μέλη του.Φέτος, η «Γιορτή της πίτας» οργανώθηκε στο Δ.Δ. Δαύλειας του Δήμου Λεβαδέων την Παρασκευή, 4 Αυγούστου 2017 στην κεντρική πλατεία του χωριού με την υποστήριξη της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, της Τ.Κ. Δαύλειας και του Δήμου Λεβαδεών.  Οικοδέσποινες στην όμορφη γιορτή τους ήταν τα μέλη του ΔΣ του Συλλόγου Γυναικών Δαύλειας οι οποίες με την βοήθεια και άλλων μελών και με ζηλευτή νοικοκυροσύνη είχαν, μεταφορικά, … στρώσει ένα υπαίθριο τραπέζι για όλους όσους – ντόπιους και ξένους επισκέπτες –  θέλησαν να γευτούν τα τοπικά τους εδέσματα και ασφαλώς την απλόχερη φιλοξενίας του. Το… κοινό τραπέζι είχε στρωθεί στην πλατεία του χωριού ενώ για το γλέντι που τράβηξε έως το πρωί . Συγχαρητήρια και του χρόνου! 

*Ευχαριστούμε στον κ. Παναγιώτη Πραγιάννη για το φωτογραφικό υλικό. 

www.endelfoisonline.gr