Πέντε κούκοι, την φέρνουν την Άνοιξη!

Mουσική εκδήλωση με τον Πάνο Κιάμο στις 25 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Ορχομενού

Δευτέρα, 29 Μαΐου 2017

Νέα ανακοίνωση για υποβολή δηλώσεων ζημιάς από βροχόπτωση στις 24-05-2017 στις γεωργοκτηνοτροφικές καλλιέργειες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΘΕΜΑ: «Υποβολή δηλώσεων ζημιάς από Βροχόπτωση 
στις 24-05-2017 στις γεωργοκτηνοτροφικές καλλιέργειες»

Ειδοποιούνται οι παραγωγοί του δήμου Ορχομενού που η φυτική παραγωγή
τους έπαθε ζημιές από ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ στις 24 Μαΐου 2017 ότι
μπορούν να υποβάλλουν δηλώσεις ζημιάς στον ανταποκριτή του ΕΛ.Γ.Α.
μέχρι και την Πέμπτη 8 Ιουνίου 2017.
Δηλώσεις που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία δεν θα ληφθούν υπόψη.
Τέλη εκτίμησης καταβάλλει ο παραγωγός με την υποβολή της δήλωσης ζημιάς ως κατωτέρω:
1. Για ζημιές στη φυτική παραγωγή:
Α. Αροτραίες καλλιέργειες : ένα ευρώ ( 1,00 €) ανά στρέμμα.
Β. Αμπελοειδή , κηπευτικά , ακτινίδια : δύο ευρώ (2,00 €) ανά στρέμμα.
Γ. Καλλιέργειες σιτηρών: 0,5 € ανά στρέμμα
Δ. Καρποφόρα δένδρα : δέκα λεπτά του ευρώ (0,10 € ) ανά δένδρο όταν τα δένδρα αναπτύσσονται σε ελεύθερα
ή γραμμοειδή (υποστηριγμένα) σχήματα.
Ε. Καλλιέργειες υπό κάλυψη γενικά (δεν περιλαμβάνεται η χαμηλή κάλυψη) : δέκα ευρώ (10,00 €) ανά στρέμμα.
ΣΤ. Καλλιέργειες δρεπτών ανθέων : είκοσι ευρώ (20,00 €) ανά στρέμμα.
Η . Καλλιέργειες φυτωρίων και καλλιέργειες καλλωπιστικών θάμνων-δένδρων : σαράντα ευρώ (40,00 €) ανά
στρέμμα.
Θ . Καλλιέργειες γλαστρικών φυτών : πενήντα ευρώ (50,00 €) ανά στρέμμα.
 Απαραίτητα δικαιολογητικά :
 1 .Δήλωση ΟΣΔΕ 2017
 2. Ταυτότητα
 3. Α.Φ.Μ.
 4. Αρ. Λογαριασμού Τράπεζας .
Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από την ανταποκρίτρια ΕΛ.Γ.Α. ,
Γιάννα Πάνου , στο Κ.Ε.Π. Ορχομενού

Η Αντ/τρια ΕΛ.Γ.Α. Ορχομενού
Γιάννα Πάνου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

www.endelfoisonline.gr